skip to Main Content

EL PROJECTE “TRANSFORMA’T” PROPOSA FER UN ACOMPANYAMENT A LES EMPRESES PER FOMENTAR EL CREIXEMENT I L’ADAPTACIÓ A LA SITUACIÓ ACTUAL

El regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè ha presentat el projecte “Transforma’t” que és una de les actuacions que forma part del Programa Integrat de mesures urgents d’ocupació pel tancament perimetral dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i que preveu actuacions pel foment de l’ocupació i de suport al teixit productiu local.

Les empreses interessades poden inscriure’s al projecte fins el 12 de setembre, a través de la web: www.ignovaigualada.com

 

El projecte Transforma’t pretén fomentar el creixement de l’activitat econòmica de cada empresa participant, a partir d’una anàlisi interna exhaustiva, identificant els seus punts forts, el seu grau d’expertesa i d’especialització, entre d’altres aspectes, diferenciant-la de la resta d’empreses existents al mercat, enfortint el seu lideratge.

El projecte s’ha creat davant l’aparició dels nous escenaris creats arran de la crisi provocada per la COVID-19 que obliguen a treballar i l’estratègia empresarial i focalitzar els esforços en els punts forts i les oportunitats de lideratge.

 

Aquest procés d’acompanyament a l’empresa es realitzarà aplicant una metodologia específica que inclou: l’elaboració de matrius d’anàlisi a partir de les tècniques DAFO i CAME;  la creació conjunta del model de negoci a través del mètode CANVAS; la definició d’un portafoli de serveis de l’empresa, l’estructuració de l’estratègia de l’empresa i la creació d’un pla d’accions.

Per a poder abordar de manera efectiva aquest tipus de processos de reflexió interna en els que es centrarà el projecte Transforma’t, cal que les empreses que hi participin tinguin d’entrada unes determinades característiques, com ara la de comptar amb un equip directiu cohesionat i la de que l’empresa garanteixi una disponibilitat de temps per treballar aquest projecte.

 

Donat que el nombre de places disponibles per participar d’aquest projecte és de 8 i per tal de garantir el 100% d’aprofitament del recurs que està 100% subvencionat, es farà un procés de selecció previ entre totes aquelles empreses interessades en participar-hi.

El cost d’aquest projecte és de 29.000 € i està el 100% subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d’1 de desembre

Back To Top