skip to Main Content

PRESENTACIÓ DE SUBVENCIONS PER EMPRESES 2021

L’ajuntament d’Igualada ha aprovat, les bases inicials de les subvencions per a empreses d’aquest any. En aquesta convocatòria les bases s’han adaptat a la situació econòmica i social provocada per la pandèmia i s’ha posat èmfasi en l’ajuda en el procés de creació de les empreses, en l’adaptació al mercat i en els nous projectes de cooperació empresarial.

Un cop s’hagin aprovat definitivament les bases es preveu obrir la convocatòria en els dos mesos complets de juliol i agost amb les tres línies de subvencions a fons perdut que contenen.

 

Per aquest motiu des de l’àrea de Dinamització Econòmica ús volem donar a conèixer aquestes subvencions de primera mà a través de dues sessions informatives:

  • Si ets una assessoria, consultoria i/o assessoria i vols conèixer amb més detall l’abast d’aquestes tres subvencions, inscriu-te a la jornada “Presentació de subvencions per a empreses-2021” del dia 21 d’abril de 16h a 17h de la tarda i t’ho explicarem personalment.

  • Si ets una empresa o un emprenedor/a i vols conèixer amb més detall l’abast d’aquestes tres subvencions, inscriu-te a la jornada “Presentació de subvencions per a empreses-2021” del dia 5 de maig de 16h a 17h de la tarda i t’ho explicarem personalment.

Inscriu-te

 

BREU RESUM DE LES TRES LÍNIIES DE SUBVENCIONS.

Per presentar-se a la línia de creació d’empreses, caldrà que l’empresa s’hagi creat durant el 2020 i la subvenció mínima que s’obtindrà és de 500 euros. Si, a més, l’empresa s’ha creat en la forma jurídica de societat cooperativa, ha fet inversions en material, contractacions laborals indefinides, disposa d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats, la subvenció podrà arribar fins al màxim de 4.000 euros, segons sigui la puntuació que obtingueu.

Si s’opta per la línia d’adaptació i millora de l’activitat empresarial, caldrà tenir un document de planificació per a l’adaptació i millora de l’empresa que expliqui, principalment, el diagnòstic i objectius d’aquest canvi. Es valoraran diferents aspectes continguts en aquest document, així com la seva coherència amb la documentació presentada i per a la qual es podrà obtenir entre 1.000 i 5.000 euros de subvenció, segons sigui la puntuació obtinguda i el pressupost d’adaptació de l’empresa al mercat.

La tercera de les línies va destinada a ajudar a les empreses a la realització de nous projectes en base a la fórmula de cooperació empresarial. Aquestes empreses hauran de disposar d’un projecte empresarial de cooperació, així com un conveni de col·laboració que expliqui el contingut global del projecte així com la forma de cooperació. L’Ajuntament atorgarà el 50% de la despesa aprovada, amb el mínim de 5.000 euros i màxim de 10.000 euros de subvenció a fons perdut, segons sigui la puntuació obtinguda i el pressupost aprovat.

Back To Top