skip to Main Content

L’Ajuntament ha aprovat inicialment les bases de les subvencions per a les empreses d’Igualada en la seva edició del 2022.

Un cop s’hagin aprovat definitivament les bases es preveu obrir la convocatòria en els dos mesos complets de juliol i agost i fins al 16 de setembre. Enguany s’ha creat una nova línia de subvenció destinada a la renovació exterior dels establiments comercials i de serveis. Les altres dues línies segueixen la filosofia que ja es va generar el 2021, d’ajudar a la creació de noves empreses i; fomentar la realització de plans estratègics en la seva reorientació de l’activitat empresarial.

Per això, si sou una empresa (ja sigui persona física – autònom- o jurídica – societat) i esteu interessats en presentar-vos a la convocatòria, seguidament  us resumim els seus requisits,  valoracions i imports de cada una de les subvencions.

Per presentar-vos a la línia de creació d’empreses, caldrà que l’empresa s’hagi  creat durant el 2021 i podreu obtenir un mínim de 500 euros i si, a més heu creat l’empresa en la forma jurídica de societat cooperativa, heu fet inversions en immobilitzat material, heu fet contractacions laborals indefinides, esteu en disposició d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats o teniu una certificació en el marc de les RSC o ODS, la subvenció podrà arribar fins al màxim de 4.000 euros, segons sigui la puntuació que obtingueu.

Si ja teníeu l’empresa prèviament creada i el que necessiteu és una ajuda per adaptar-vos a les dificultats del mercat, us podeu presentar a la línia per a la reorientació de l’activitat empresarial a través de la realització de plans estratègics.  Caldrà que tingueu el pla estratègic  que expliqui, sobretot,  el diagnòstic, els objectius, l’impacte i la innovació respecte d’aquest repte que empreneu. Es valoraran diferents aspectes continguts en aquest document, així com la seva coherència amb la documentació presentada i per a la qual podreu obtenir entre 1.000 i 5.000 euros de subvenció, segons sigui la puntuació obtinguda i el pressupost d’adaptació de la vostra empresa al mercat.

L’última de les línies, pensada per als establiments comercials i de serveis té per objectiu la renovació exterior de l’establiment. Els sol·licitants podran acollir-se si tenen previst la modificació del seu establiment en el si de la façana, l’aparador, la retolació o senyalització exterior, amb un projecte d’il·luminació inclòs. La subvenció serà del 50% de la despesa aprovada, que no serà menys de 400 ni més de 1.500 euros .

Consulta les bases completes

Back To Top