skip to Main Content

Serveis

El Polígon Industrial Les Comes d’Igualada es troba immers en un projecte de modernització i millora de les  infraestructures, amb l’objectiu d’incrementar-ne la competitivitat.

Seguretat i Protecció Civil

L’aplicació mòbil del Polígon Industrial Les Comes d’Igualada ofereix als usuaris de l’app, nous canals de comunicació. Per accedir a la secció de Notícies i notificacions d’avisos no és necessari el registre a l’aplicació. És suficient amb tenir-la descarregada.

Cal destacar que hi haurà una categoria d’avisos d’emergència per a missatges enviats per agents de protecció civil o per personal de l’Ajuntament d’Igualada, amb permisos adients amb la finalitat d’informar a la població d’una emergència concreta.

Gestió de Residus

En relació a la recollida de residus:

 • Les fraccions que recull l’Ajuntament són el rebuig en torn de nit, en contenidors cedits a les empreses, en 2 rutes: Ruta 1 (Dilluns i Dimecres) i Ruta 2 (Dimarts i Dijous.
 • També es recull la fracció orgànica (FORM) en torn de matí, en contenidors cedits a les empreses, en recollida diària tots els dies de la setmana.

A continuació s’indiquen els continguts més destacats en relació a la gestió de residus al Polígon Industrial Les Comes:

 • Obligacions dels posseïdors i posseïdores de residus municipals:
  • Obligacions a l’hora de separar en origen les diverses fracciones.
   Article 9. Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals d’Igualada.
  • Obligacions específiques.
   Article 13. Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals d’Igualada.
  • Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
   Secció IV.1.5. Ordenances fiscals i normes reguladores dels preus públics.
 • Deixalleria Municipal d’Igualada (dins del mateix polígon Cr. França):
  • Reglament d’ús i funcionament de les deixalleries municipals d’Igualada
  • Taxes per la utilització dels serveis de la deixalleria municipal.
   Secció IV.1.8. Ordenances fiscals i normes reguladores dels preus públics.

Comunicacions i Xarxes

Hi ha xarxa de fibra òptica a tot el polígon industrial.

A més, hi ha la possibilitat de connexió amb gairebé qualsevol operador. Tenen xarxa pròpia Iguana, Movistar i Orange. I a través d’Orange, també hi operen Vodafone, Ono i Jazztel.

Transport i Mobilitat

Transport urbà:

El transport urbà regular arriba a les immediacions del Polígon Les Comes, mitjançant la línia LC2-línia circular exterior, amb parades. al Carrer Andorra (Mossos), i a l’Avinguda Països Catalans – Carrer Gran Bretanya (www.masatstransport.com ).

Carril bici:

El fet de promoure i prioritzar l’ús de les bicicletes i altres ginys com el patinet elèctric, implica d’aplicar canvis en el disseny de la mobilitat. En aquest sentit, i dins del projecte de modernització i millora de les infraestructures, s’ha inclòs també l’ampliació del carril bici bidireccional.

Zona d’aparcament:

Arran del projecte de modernització i millora de les infraestructures, s’ha habilitat com a zona d’aparcament per a vehicles convencionals, una pastilla del Parc Central i el Parc Onze de Setembre (a l’alçada del carrer Itàlia), per tal de reduir el volum de circulació i estacionament de vehicles a les vies afectades.

Prova pilot del transport a demanda

El polígon industrial Les Comes d’Igualada acollirà una prova pilot per implementar el servei de transport a demanda a través de l’app Clic.cat. La idea és que es pugui facilitar la mobilitat laboral entre el polígon i els municipis d’Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.
Més informació

Altres serveis

Compta, a més, amb tots els serveis necessaris en tractar-se d’un polígon urbà situat a la capital de la comarca de l’Anoia.

El Polígon Les Comes es troba envoltat de Serveis públics per al ciutadà com centres mèdics (hospital comarcal i centre d’atenció primària), de seguretat (Mossos d’Esquadra i Bombers), Centre de serveis a les empreses (Ignova), el complex esportiu de Les Comes, etc.

I alhora està envoltat per d’altres serveis privats, que poden ser de molta utilitat pels usuaris del polígon industrial com diverses benzineres, hipermercats, entitats bancàries, centres de formació, centres escolars, diversos gimnasos o centres esportius i un hotel.

El Polígon Les Comes està delimitat per un costat per l’Avinguda Països Catalans on es concentren gran nombre de restaurants. I per un altre costat, per l’Avinguda Mestre Montaner on s’ubica el Parc Central, que és un extens espai verd, destinat al joc i lleure.

Back To Top