skip to Main Content

Estructura empresarial

Amb una extensió de sòl industrial de 109 ha, el Polígon Les Comes d’Igualada acull més de 400 empreses que hi desenvolupen la seva activitat industrial amb representació de tots els sectors econòmics.

SECTORS INDUSTRIALS

Hi destaquen clústers d’una llarga tradició de segles d’història a Igualada, però alhora renovadament innovadors i competitius, com son: el sector de la pell, el tèxtil, paperer, metall, químic, gràfiques o automoció.

Aquesta tradició empresarial, tan arrelada culturalment al territori, millora les perspectives estratègiques de les empreses ubicades en el Polígon Les Comes d’Igualada. Es generen avantatges basades en la cooperació i en les sinergies entre les diferents empreses i sectors productius i de serveis, que milloren la competitivitat i la productivitat.

Font: Ajuntament d’Igualada www.igualada.cat

Dimensions

Superfície total: 1.553.670 m2
Sòl industrial: 1.089.843 m2
Sòl ús públic: 463.827 m2
Alçada màxima: 112 m

Sostre: 53.191.506 m2
Percentatge d’ocupació: 83,92%
Nombre d’unitats comercialitzables: 479
Nombre de solars: 16

Activitats

Empreses establertes: 402
Sectors: comerç a l’engròs, automoció, tèxtil, serveis, paperer, gràfiques, construcció, formació, curtits, productes químics, etc.

Subministraments

Aigua (100% cobertura): Aigua de Rigat S.A.
Gas (100% cobertura).
Electricitat (100% cobertura): Fecsa Endesa.
Telefonia (100% cobertura fixa i mòbil).
Fibra òptica: desplegament completat  per Xarxa Oberta, cobertura 100%. Obert a diversos operadors des de juliol 2012.

Comunicacions i accessibilitat

Transport públic: taxi i estació de tren FGC (2 km).
Connexions viàries: autovia A-2 (1 km), Eix Diagonal C-15 (6 km)
Distàncies: Port Barcelona (70 km), Port Tarragona (90 km), Aeroport El Prat (50 km), Aeroport Lleida (95 km), Barcelona (50 km), Manresa (30 km), Vilafranca del Penedès (35 km), Barcelona (60 km), Tarragona (90 km), Lleida (95 km), Girona (150 km), Vic (89 km), Saragossa (240 km), Madrid (550 km), Bilbao (540 km), València (365 km)

Serveis

Recollida de residus: 313 contenidors (Societat Mediambiental Municipal d’Igualada).
Deixalleria dins del mateix polígon (c/ França).
Clavegueram (100% cobertura), xarxa pròpia amb col·lector cap a l’estació depuradora d’aigües de Vilanova ACA.
Enllumenat públic: 8 quadres, 434 punts de llum de vapor de sodi.
Seguretat: vigilància pública, Policia Local, Mossos d’Esquadra.
Emergències: 1 Hospital comarcal, 1 Centre d’Atenció Primària, Bombers (1 km).
Altres: 3 benzineres, 11 restaurants, 1 entitat financera.

Informació

Oficina d’Atenció Empresarial: Tel. +34 93 806 65 55 extensió 3101
Oficina de Captació d’Inversions: Tel. +34 93 805 04 09 extensió 3254 // +34 609 022 014

Back To Top