skip to Main Content

APPIC

APP mòbil del Polígon Industrial Les Comes

APPIC és una aplicació de comunicació amb el ciutadà d’informació d’interès per al Polígon Industrial Les Comes.

Aquesta aplicació és d’ús general per qualsevol interessat,tot i que està destinada principalment als usuaris i empreses del Polígon Les Comes.

Hi destaca el canal de comunicació d’ús privat per als socis i sòcies  de l’AEPIC (Associació d’Empreses del Polígon Industrial Les Comes), a través del qual podran rebre notificacions específiques de l’associació.

APPIC inclou un conjunt d’eines que bàsicament s’agrupen en 3 funcionalitats: notícies, avisos i bústia de suggeriments (només per a associats de l’AEPIC).

L’APP té l’objectiu principal de dinamitzar el Polígon Industrial Les Comes d’Igualada, a través de la millora dels seus serveis, la captació de necessitats, la definició de nous canals de comunicació, etc.

Notificacions:

Els usuaris de l’app mòbil rebran missatges d’aquelles categories a les quals s’hi hagin subscrit prèviament (per garantir la privacitat dels usuaris i un possible mal ús).  

Avisos:

Serà també el canal utilitzat pels agents de protecció civil, per difondre els missatges i avisos, en cas d’emergència, a tots els usuaris d’aquesta aplicació.

Bústia de suggeriments:

Els associats a l’AEPIC disposaran d’un entorn des del qual enviar els seus suggeriments sobre diferents temàtiques.

Associació d’Empreses del
Polígon Industrial Les Comes

Formulari de contacte

    INFORMACIÓ sobre els tractaments de dades personals relatives als usuaris de serveis municipals. D'acord amb el que disposa l'article 5 de la LLei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran a un fitxer automatitzat o manual, del qual n'és titular l'Ajuntament d'Igualada i seran objecte de tractament confidencial per gestionar els suggeriments rebuts. No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-vos a l'Ajuntament d'Igualada, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l'Ajuntament, 1 Planta Baixa.

    * Camps obligatoris

    Back To Top