skip to Main Content
ARA VINC GESTIÓ DOCUMENTAL S.L.
Informació de Contacte
ARA VINC GESTIÓ DOCUMENTAL S.L.
CIF
B67110767
Carrer Dinamarca, 07, Igualada 08700
Descripció empresa

Custodia documental, Destrucció confidencial certificada, Consultoria documental, Transport Documental.

Activitats, productes i serveis

Prestació de serveis de missatgeria i transport a nivell local, nacional, Logística, emmagatzematge i manipulació, Custòdia documental, Destrucció confidencial de documents

Marques empresa

AraDoc

Contacta amb el Polígon Industrial Les Comes    INFORMACIÓ sobre els tractaments de dades personals relatives als usuaris de serveis municipals. D'acord amb el que disposa l'article 5 de la LLei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran a un fitxer automatitzat o manual, del qual n'és titular l'Ajuntament d'Igualada i seran objecte de tractament confidencial per gestionar els suggeriments rebuts. No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-vos a l'Ajuntament d'Igualada, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de l'Ajuntament, 1 Planta Baixa.

    Tots els camps són obligatoris

    Back To Top